Home » escort bayan » Beşiktaş Escort Bayan 2021

Beşiktaş Escort Bayan 2021

Beşiktaş Escort Bayan.

Ama iyice beşiktaş escort bayan aç kalması da doftru deftik* Şu Val d’lsere lokantasın-
da bir kahveyle softuk bırşeyler yiyebilirdi.

Lokanta bu saatte
bomboş olacaftına flöre bir köşeye çekilip notlan inceleyebilirdi.
Doyle. Lokantaya girip gözüne İlk İlişen boş masaya otur-
mak üzereyken Matt Brennon’ı gördü Köşedeki masalardan bi-
rine oturmuş garsonla konuşuyordu. Doyle. masaların orasın
don gec»p Brennan’ın yanına gitti.
«Matt. aman ne iyi oldu da seni büroda buldum. Biraz son-
ra oteline telefon etmeyi düşünüyordum» istanbul escort
«Eh. işte bürodayım, dostum Otur. rahatına bok Arkodoşo
ihtiyacım var.»
«Teşekkürler.» Doyle, Brennan’ın karşısına oturdu. Con-
tayı da masanın ayaftına dayadı Sonra. «Sen ne ısmarladın?»
diye sordu.
«Hemlock».
«Yoa. demek öyle. Belki ben seni siparişten vazgeçirebi
lirim.»
«Pekölö. öyleyse Danimarka birası olsun, garson… Sen ne
içersin. Jay?» avrupa yakası escort
Doyle. biranın kalorisini hesaplamaya koyuldu sonra vaz-
geçti «Benimki de aynı olsun.»
Garson gittikten sonra Brennan: «Şu onda Earnshaw’nun
yanında olman gerekmiyor muydu? Adom bana öyle demişti
de.»
«Bono da öyle demişti, inanılır gibi deftıl. Otele gittim. Aşo-
flıdan telefon ettim, oma beyefendi benimle görüşmek istemedi.
Canım ne isterse, aklıma ne eserse onu yozabilirmişim. Ben Ear-
nshaw’nun hiç bu derece öfkelenebileceğine İhtimal vermemiş-
tim Genellikle gayet sakin, yumuşak huylu bir adamdır. En ber-
bat somonlarda bile sinirlenmez,.. Hey, Eornshaw nasıl olur do
sona beni beklediftini söyler. Yoksa onu gördün mü?»
«Belki de öfkelenmesine ben sebep oldum. Evet. gördüm
Davet edilmeden pat diye odasına giriverdim.»beşiktaş balıketli escort
Doyle, «Doftrusunu istersen bu biraz do cesaret İşi.» dedi
«Zaten benim de çalışmak kayıp Atlantis Kıtasında insan
avına çıkmak gibi birşeydi. Dünden beri işlerde bir düzelme ol-
madı. İşte ben üzüntüden ne yapacaftımı bilemez bir halde do-
laşırken bir de Eornshow’dan boyumun ölçüsünü almak iste-
dim.»
Brennan. bundan sonra Doyle’ye Eornshaw ile yaptıflı ko-
nuşmayı anlattı. Eski Başkanın pek üzgün ve umutsuz göründû-
ftûnû de sözlerine ekledi. Brennan. Earnshaw’nun bu halinekendisinin sebep olduûuna inanmıştı. Ama Doyle aynı fikirde de-
ğildi. escort bayan beşiktaş
«Hayır. bana göre bu değil.» diye mırıldandı.
«Gerçeği pek az kimse biliyor. Ben de yeni öğrendim. Sana
açıklamakta bir sayınca görmüyorum. Şu günlerde Earnshaw’-
nun Paris’e gelmesi bekleniyordu. Londra’dan sonra İskandinav
ülkelerine gidecekti. Ama birdenbire kararını değiştirip Paris’e
geldi. Niye? Çünkü, eski dostu Dr Dietrich von Goerlitz de bü-
roda. Eğer Zaharrof, Krupp Wenner-Gren’ln adlarını duymuş-
san Goerlitz’i de tanıman gerekir.»
«Evet. Goerlitz’in de odını duydum.» dedi Brennan.
«Peki Goerlitz niçin Paris’e geldi? Resmi açıklamaya göre.
Çin’de bir Atom Barış şehri kurmak için Cinlilerle görüşecek. Bu
şehrin kurulmasında Alman bilginleri ve işçileri çalışocofcmış.»
İşte Goerlitz. bu iş için Paris’e geldi. Doha doğrusu herkes  beşiktaş orosbu telefonları
öyle biliyor. Oysa onun burada başka bir İşi daha var. Anılarının
yayın hakkını satacak. Anılarında eski dostlarından da sözediyor-
muş. Eski dostlarından biri de Earnshaw tabiî. Earnshaw’nun dün
Ritz Otelinde Goerlitz ile görüştüğünü haber aldım. Bunu nasıl
mı öğrendim? Earnshaw’nun şöföründen. Adam hayat hikâyesini
bana yazdırmak istiyor da. Tamam. Earnshaw dün Goerlitz ile
görüştü. Bugün ise öyle üzgün ki. neredeyse intihar edecek.
Olanları hesaplamak için elektronik beyine İhtiyaç yok sanırım.»
Brennan da. «Hayır, yok tabiî» dedi.
«Dostumuz Earnshaw önce Alman dostundan ağzının payını
aldı. sonra da sen gerçekleri yüzüne vurdun. Hayatında ilk kez
gerçeklerle burun buruna geldi. Böyle olunca da beni görmek
istememesine hiç şaşmamalı.,,  beşiktaş anal escort
«Bana yardım etmek istememesine de şaşmamalı öyleyse
Adamın kafasında binbir problem varken beni Rostofla görüş-
türmeyi düşünemez.»
«Rostof mu?» Doyle. bira bardağını ağzından çekti. «Hay
allah. Earnshaw’nun canı cehenneme. Seninle ası! Rostof hak-
kında görüşmek istemiştim.»escort beşiktaş
Brennan. hemen sordu. «Bari birşeyler öğrenebildin mi?»
Doyle. peçeteyle ağzını »ildi: «Bir şey öğrenmekde söz mü?
Amma yaptın, be dafetum… Nikolay Rostof’u bu sabah kendi göz-
larimle gördüm.»
Doyle bundan sonra bir gece önce Hazel Smith ile buluş-
masından başlayıp olup bitenlerin hepsini birbir anlattı. Sonra
da Kennedy Cinayetiyle ilgili kitabını tamamlamak için arodığı
adamın Nikokıy Rostof olabileceğini belirtti.

Beşiktaş Escort Bayan.

Escort Bayan Beşiktaş.

beşiktaş escort bayan

Cevap bırakın

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan