Home » escort bayan » HALKALI ESCORT BAYAN

HALKALI ESCORT BAYAN

HALKALI ESCORT BAYAN.

Asansörden HALKALI ESCORT BAYAN çıkarken başka bir düşünce Brennan’ın zihnine
tofcıldı.

Kimbilir belki de İnsanoğlu büyüklerinden, kendinden
güçlü ve tecrübeli olan hemcinslerine gerecinden fazla bel bağlı-
yordu… Earnshaw. onu hayâl kırıklığına uğratmıştı. Ama bu ara-
da kendisi de oğlu Ted’i aynı şekilde hayâl kırıklığına uğratma-
mış mıydı? Oysa Brennan kendini hiç de oğlunun düşündüğü ka-
dar kötü, beceriksiz ve kusurlu bir insan olarak görmüyordu.
Eh. o zaman belki Earnshaw da Brennan’ın düşündüğü kadar kö-
tü ve yeteneksiz insan değildi.escort halkalı
Brennan. bunları düşündü, durdu sonra da içine bir merak
düştü. Acaba Earnshaw niye böyle birdenbire yaşlanmış, kolu
kanadı kırık bir zavallı İhtiyar kişiliğine bürünmüştü…

Halkalı escort bayan.

Earnshaw. bir saatten beri ışıksız odada tek başına oturmuş
dikkatli dikkatli okumaya dalmıştı. Nihayet Brennan’ın Kongre-
nin iç Güvenlik Komitesinde verdiği ifadeyi kapsayan kalın dos-
yayı kapayıp sehpanın üzerine bıraktı,  halkalı anal escort
Brennan’ın ifadesinde açıklanan konuların çoğuna Earn-
shaw tamamen yabancıydı. Bir gün önce Dr. Dietrich von Go-
erlitz’in ona açıkça belirttiği hususların ışığında durum ona da-
ha da kötü görünmüştü.   halkalı lolita  escort
Earnshaw. koltuğuna yaslanıp şu başına gelenleri yeniden
incelemeye koyuldu. Düzeni bozulup yıkılma tehlikesi geçiren
dünyasını tam yeniden onarıp ayakta tutmaya çalıştığı bir sırada
müthiş bir darbe yemiş ve herşey tekrar yerle bir olmuştu Dr.
Von Goerlltz ile yaptığı görüşmeden sonra bir vakitler pek sev-
diği ve oüvendiği yardımcısının iyi bir sonuca ulaşmak için en
adi yollara saomıs olduğunu anlamıştı. Madlock. savaşı sona er-
dirmek uğruna cok büyük bir kötülük yapmıştı. Amacı ne olursa
olsun Simon görevini kötüye kullanmış siyasî bir sahtekârlık
yapmıştı ve şimdi, bunun cezasını Earnshaw’nun ödemesi gere-
kiyordu.   istanbul escort
Earnshaw bu kanıya varınca Brennan’ın ifadesinin de aer-
cekleri yansıttığına inandı. Evet, Brennan’ın Madlock’a aldip Pro-
fesör Varney konusunda onu uyarmış olması pekâlâ mümkündü.
Evet ülkesine gerçekte İhanet edenin Brennan deöll de S’mon
Madlock olması İhtimali kuvvetliydi. Eğer durum böyleyse o za-
man da Brennan bunca yıl haksız yere azap çekmiş oluyordu.
Ayrıca gerçek böyleyse ve Goerlltz’ln anılarında da bu nokta
açıkça belirtilmişse. Earnshaw da yardımcısının o anıtsal buda-kılığının baş kurbanı olacaktı.
Earnshaw pek berbat bir durumdayaı. İşlenen günahları ce-
zalandırmak için artık vakit çok. çok geçti. Brennan gerçekten
suçsuzsa onun için yapılacak birşey yoktu şu anda. Earnshaw’-
nun kendisi için de birşey yapmasına imkân kalmamıştı. Günkü
aslında o gerçekten suçluydu. Toplumun güvenine karşı taşıdı-
ğı sorumluluktan kaçmasıydı, onu bu duruma düşüren.
Madlock’un yasını tutmuştu. İsabel’in yasını tutmuştu. Ve
şimdi şu loş otel odasında Earnshaw bir kez daha yas tutuyordu.
O da kendi olumunun yasıydı Bu sonuncusu en kötüsüydü. çün-
kü bir yaşayan ölünün yasını tutmoktı bu. escort istanbul
Adamcağız öylesine üzgündü ki ve kendini bu karamsar dü-
şüncelere öylesine kaptırmıştı ki. odada yalnız olmadığını farket-
memişti. Bir ara başını kaldırıp da Carol’u karşısında görünce
şaşırdı. Genç kızın yüzünden pek tasalanmış olduğu anlaşılı-
yordu.
Earnshaw. kısık bir sesle. <Carol.» diye mırıldandı, «sen ne
zamon geldin?»
«Emmett amca. seni hiç bu halde görmemiştim. Gerçekten
hasta gibisin. Neyin var?»
Earnshaw. yerinden doğrulmaya çalıştı, başaramadı. Gülüm-
semeye çalıştı, onu da beceremedi. «Oh. birazdan geçer, biraz-
dan geçer.» diye mırıldandı. «Sen böyle şeylerle o körpe kafanı
yorma. Gelip geçici birşey bu. Arasıra kederlenmek herkesin
hakkıdır.»
«Sen böyle değildin. Emmett amca. Seni gayet iyi tanırım.
Mutlaka bir şey oldu ki sen bu hale geldin.»
«Sadece bazı işlerde aksilikler çıkmasına üzüldüm. Bazı
özel işleri çözümlemek için Paris’e gelmiştim ama aksilik bu ya.
işler benim umduğum şekilde gelişmedi. İnsanlar – Evet insan-
lar bazon büyük zorluklar çıkarabiliyorlar.»
«Niye bazı kimseler tam birer gulyabani gibi davranıyorlar?
Bu insanlara karşı nasıl dayanıyorsun. Emmett amca? Doğrusu
sana şaşıyorum. Amerika’daki gazeteciler, muhalif politikacılar,
ve burada da şu iğrenç kitabı yazan o canavar Goerlitz’e nasıl
tahammül edebiliyorum?»
Earnshaw birden kendine geldi. Yeğeninin son sözleri onu
şaşırtmıştı. «Kitap mı?» diye mırıldandı.
Az önce amcasının haline üzülen Carol, şimdi de kendi du-
rumundan endişe duyuyordu besbelli. Sanki gene kız demin söy-
lediği sözleri geri alıp unutmak ve unutturmak ister gibiydi.
Earnshaw ayağa kolkarak. «Kitap.» diye tekrarladı. «Sen avrupa yakası escort

Halkalı escort bayan.

İstanbul escort bayan.

Halkalı escort bayan.

Cevap bırakın

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan