Home » escort bayan » Kadıköy Escort Bayan 2021

Kadıköy Escort Bayan 2021

Kadıköy Escort Bayan.

kadıköy escort bayan olarak sen Ne demek istedifliml biliyorsun. Rostof isinde bono yordim edecek. Bokorsin sooo do yordim etmek isteyebilir.»

Brennan. «Pek6l6.» dedi. «beni kandirdin.»

Kahveye yokla$irlarken Doyle. Brennan’o sokulup fisildodi: tYalniz bir sartim var. Rostof’dan hie sozetmeyeceksin. Ikisini yonyana gdrduflumu bilmiyor. Rostof’un dalgosi olduflunu bflren-difllmden de haberi yok .»

cAgzimi fermuarta kopanm. korkmo.»
kadıköy escort,
kadıköy escort bayan,

•Guzel. Konusma zamani gelince ben sana isaretl cakarim.»

Fouq Kahve8lnln sorili beyazli masalan arasrnda durup et-rofi kotacan ettiler. Mo so farm ucte birt doluydu Brennan. kahve-de tembel tembel guneslenen musterileri seyretmekten pek ho$-lanmisti. Burada oturan mutlu insanlara bokarken icinden igte Paris bu diye dusundii. Yosamak icin herseye kotlonmaya de-Serdi.

Doyte’nin Isaret parmafliylo g6sterdifii yere bakinca. Hk gd-zune car pan $ey. Hazel Smith’in gur sactan oldu. Gene kodin. cenesini pudrolamakla me$guldu. Doyle hemen gene kadma yaklasti. Brennan biraz gerfde kalmisti.

Hazel, bosini pudra kutusundan kaldirip Ooyle’ye gulumse-di: flyi ki geldin, Jay» dedi. «do6rusu cok sevindim. buna.»

•Biraz geciktim ama kusura bokma.» Doyle. Brennan’i Ha-zel’e gostermek icin yana cekildi. «Daha iyi tanissoniz diye Matt’i de zorta buraya getirdim. Dost olmaniz gerekli. Ortok yaniniz pek cok. Ben dahil tabii.» Doyle, sinirli sinirti guldu.kadıköy anal sex yapan escort,

Hazel bu sGzlere kargilik vermedi. Pudra kutusunu cantasf-na atti.

$lmdilik sadece Brennan ile llgileniyordu. tJay’l buraya dzel bir meseleyl g6ru$mek icin caflirmadim.» dedi. «Tam

terslne bu i$»n Ozel soyilacak bir yam yok Doflrusunu isterseniz bu olayi butiin dunyanin Oflrenmesini istiyorum. Jay’le ikiniz pek siki fi-ki dost olduflunuza gore, blzimle oturmanizda bir sakinca gdrmG-yorum.i Gene kodin Doyle’ye d6ndu: «Bugunku gazetelerin bas-liklarini gordun m0?»

•Hayir, doha gdrmedim.»

•Oyleyse buyur.i Hazel Smith, masanin uzerinde duran ga-zetoleri isaret etti.

Doyle, gazetelerden birlni aldi. Brennan. Doyle’nln gazeteyi alip bothfiina sOyle bir qOz attikton sonra koslonni cotorak oku-mayo dalisini seyrederken bir sigara yakti. Doyle, okumasini bl-tirlnce gazeteyi Brennan’o uzatti sonra Hazel’e dondO. Brennan. gazeteyi okurken. Doyle’nin konusmasina da kulak misofiri oldu:

•Galeriden caiman tablolardan biri Medora’nm toblosu mu?»

Hazel, diizeltti: «Medora’nin Fleur Ormsby’si. lyl tahmin et-tin. Calinon tablolardan biri tBahcedeki Ciploki adini tasiyor. Bu olay seni kuskulandirmodi mi, Jay?»

<Canim kotu bir rastlanti da olabilir.»

•Birak bunlari, Jay. seninle ayni fikirde olduflumuzu sani-yordum.»

«Yani bu iste Lady Fleur’un usta elleri mi var demek isti-yorsun.»

cEvet. Oyle oldufluna kesinlrkle inamyorum.*

Brennan. haberi okuduktan sonra basmi kaldirip saskm ^as-kin Hazel’e bakti. Hazel de karsidan onu inceliyordu. «Jay. sano bu olay hakkmda bilgi vermis miydi?»

cGaliba. Yarim yamalak birseyleri hatirlar gibiyim.»

Hazel. Medora’nm acikli hikayesini Brennan’a onlottiktan sonra su son soygun olayi hokkmda dusuncelerini de siraladi.istanbul  escort bayan,

•Hanimefendi Hazretleri bir rezalet cikmasindan korktuflu icin tabloyu satmalmak istemisti: Basaramadi. Ama bugun Medora’nm satilik tablosu kalmadi. Tablo gitti. elinden kapikJi. Pek-616. sayin |uri uyeleri** kararimz nedir? Fleur suclu mu sucsuz mu?»

Brennan. «lddia edildiQi gibi suclu.» dedi.

Hazel: «Vaktiyle ne halt karistirmis olursan ol. gene sende biraz insaf kalmis. Demek Medora’dan yanasm dyle mi?t

Brennan aci aci gulumsedi: «Butun yeniklerden yanayim. Akrontarim onlar.»

Hazel. Doyle’ye dbndii: «Sen ne diyorsun. Jay.»

«Fleur mu? Hie kuskusuz suclu.»

Hazel, uzanip Doyle’nin yanaijini optu. «Sana tapiyorum. Jay 4<arar oy birlifliyle verilmlstir. Hos oyle olmasaydi da senden yardim isteyecektim. Jay. Medora’nm bir beyin tokimmin yardi-mina siddetle ihtiyaci var.»

Doyle. «Ona elimden geleni yapmak isterim. bunu biliyor-sun.i dedl.

«Ama cok rica ederim. benim u$ruma olmasin. Sadece Me-dora’yi dusundufliin icin fedakarlidji goze almalisin. Mutsuz bir fahisenin uQradifli talihsizlik de$il beni etkileyen. Kendinden us-tun olanlarin baskisi altinda ezilen genclerin hepsine ayni sekilde aciyorum. Hem Medora bir cok aile kizindan daha temiz kalpli bir in9an. Medora’nm eli kolu baflli. Elinden tutacak bir kimsesi yok. Onun guclu bir koruyucuya ihtiyaci var. Dusmanlari guclu Onlarla mucodele ederken esit guce sahip olmah.

kadıköy escort

Kadıköy Bayan Escort.

Cevap bırakın

istanbul escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan